Sinu terve laps

Mis viga lennata, ku vanemad suled selga pannu (Häädemeeste)

Delta marutab. Kas vaktsineerimiseks on liiga hilja?

Seal, kus delta läheb kontrollimatult levima, laieneb nakatunute hulk nagu Siberi metsapõleng. Indiast pärit SARS-CoV-2 variant B.1.617.2 on sõda koroonaviirusega oluliselt muutnud, deltal on haruldaselt hea võime leida üles kaitsmata inimesed ja neid nakatada. Tänasesse postitusse olen kokku kuhjanud kümnete viisi pilte maailmast ja ka Eestist, ainult ilusad ja värvilised pildid; keerulised tabelid jätsin välja. Uurisin vastuseid järgmistele küsimustele:

 1. kas ja kui palju praegu kasutusel olevad vaktsiinid kaitsevad deltaga nakatumise eest?
 2. kas ja kui palju praegu kasutusel olevad vaktsiinid kaitsevad deltaga haiglasse sattumise eest?
 3. kas ja kui palju praegu kasutusel olevad vaktsiinid kaitsevad deltaga suremise eest?

Vahepeal ikka kaldun teemast kõrvale ja panen mõned suhteliselt lõdvalt seotud slaidid vahele. Ja vahepeal kirjutan selliseid kommentaare, mida ise vajalikuks pean, aga mida otseselt piltide autorid pole öelnud. Lülitage nohikurežiim sisse ja lugema!

Vaktsineerimine kaitseb nakatumise eest

 1. Oregon
USA-s Oregoni osariigis (elanikkond 4,2 miljonit, vaktsineeritud 58% elanikkonnast) on selgelt näha, kuidas nakatumine vaktsineeritud inimeste hulgas (hall pidevjoon) on märkimisväärselt madalam kui vaktsineerimata inimeste hulgas (oranž katkendjoon). Vaktsineeritute hulgas hakkab nakatumine juulis küll tõusma, aga vahe vaktsineerimata inimeste nakatumistega on kuuekordne. [viide 1]

2. San Diego

USA-s San Diego maakonnas (California osariigi suuruselt teine maakond, elanikkond 3,5 miljonit, vaktsineerimisega hõlmatus 76%) on juulist alates praktiliselt kõik nakkused olnud deltaga. Erinevus täielikult vaktsineeritute (roheline katkendjoon) ja mittetäielikult vaktsineeritute (oranž pidevjoon) vahel on märkimisväärne, suhe on 7:1 täielikult vaktsineeritute kasuks. [viited 2 ja 3]

3. Los Angeles

Ja kolmas samasugune pilt. Los Angelese maakonnas (10,4 miljonit elanikku, vaktsineerimisega hõlmatus 73%) on vaktsineerimata inimeste hulgas (must katkendjoon) nakatumisi viis korda rohkem kui vaktsineeritud inimeste hulgas (sinine pidevjoon). [viide 4]

4. New York

New Yorki linnas (elanikkond 8,4 miljonit, vaktsineerimisega hõlmatust ei leidnud) on samamoodi selgelt erinev nakatumine vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste hulgas. Joonisel on ka lahedalt välja toodud, kuidas nakatumiste suurenedes vaktsiinist saadav suhteline kasu suureneb. [viide 5]

5. Eesti

Eestis on täielikult vaktsineeritutel umbes 3,5 korda väiksem tõenäosus nakatuda kui vaktsineerimata inimestel. Me oleme oma nakatumiskõveraga muidugi veel üsna alguses, nii et see vahe ilmselt käriseb suuremaks. [prof. Krista Fischer]

6. Eesti

Eesti oma andmed näitavad, et nakatumise tõenäosus väheneb juba pärast esimest vaktsiinidoosi ja on selgelt madalam täielikult vaktsineeritutel. [prof. Krista Fischer] Ka praegu, mil vaktsineeritud inimesi on juba rohkem kui vaktsineerimata, on nakatunute hulgas vaktsineerimata inimesed jätkuvalt arvulises enamuses [vist avaldamata, aga TEHIKu andmed].

7. USA maakondade võrdlus

Wall Street Journali analüüs võttis välja USA kõige madalama (vasakul) ja kõige kõrgema (paremal) vaktsineerimisega hõlmatusega maakonnad ja seal registreeritud nakatumised viimase kolme kuu jooksul. Halli joonega on märgitud nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta (skaala antud paremal), oranži joonega on märgitud surmajuhtude arv 100 000 elaniku kohta (skaala antud vasakul). Selgelt on näha, et nii nakatumiste (hall) kui surmade (oranž) jooned tõusevad vähem vaktsineerinud maakondades kõrgemale kui tublisti vaktsineerinud maakondades. [viide 6]

8. USA osariikide võrdlus

Nakatumiste ja vaktsineerimiste omavaheline suhe USA osariikides. x-teljel (horisontaalne) jookseb vaktsineerimisega hõlmatus ja y-teljel (vertikaalne) jooksevad nakatumised. Päris selge, et kõrgem vaktsineeritus toob enamjaolt kaasa vähem nakatumisi. Silmatorkava erandina hüppab pildilt välja Florida, kus pole praktiliselt mingeid piiranguid rakendatud. [viide 7]

9. kui paljud vaktsineeritutest nakatuvad?

Kui vaadata tagurpidi, et kui suur osakaal vaktsineeritud inimestest nakatub, siis USA-s paistab osariikide lõikes pilt niimoodi, et nakatunud on alla 1% vaktsineeritutest. Palju osariike on puudu, sest läbimurdenakkuste kohta infot koguvad ja avaldavad vaid mõned. [viide 8]

Delta levib nooremate hulgas

 1. Inglismaa
Olulise erinevusena varasematest lainetest on Inglismaal praegu nakatumine kõrgeim vanusegruppides 10-19, 20-29 ja 30-39 ning samal ajal madalaim vanusegruppides 80-89, 70-79 ja 60-69. [viide 9]

2. San Diego

USA-s San Diego maakonnas domineerivad viimase kolme kuu jooksul nakatunute hulgas nooremad eagrupid vahemikus 20-59 aastat. [viide 3]

3. Itaalia

Itaalias (vaktsineerimisega hõlmatus 70%, sealhulgas täielikult vaktsineeritud 60%) on 52% nakatunutest 19-50-aastaste vanusegrupis ja veerand nakatunutest on alaealised. Itaalia elanikkond on üldiselt üsna vana, seda rõhutati korduvalt siis, kui eelmise aasta kevadel Lombardias esimene laine ja kõrge suremus oli. [viide 10]

4. Eesti

Ka Eestis levib nakkus eeskätt nooremate hulgas. Nakatumine suureneb kõigis vanusegruppides, sealhulgas kõige haavatavamas üle 85-aastaste vanusegrupis. [prof. Krista Fischer] Üle 80-aastastest on vaktsineeritud Eestis ainult 65%. Seda on liiga vähe, suur osa meie kõige vanematest on delta ees täiesti kaitsetud!

5. Eesti

Lisaks sellele, et nakkus levib Eestis noorte hulgas, on näha, et vaktsineeritute hulgas on nakatumine stabiilselt oluliselt madalam kui vaktsineerimata inimeste hulgas. [prof. Krista Fischer]

6. haiguse raskus sõltuvalt vanusest

Itaalia andmed näitavad, et tõenäosus haiguse raskeks kuluks on viimasel ajal olnud kõigis vanusegruppides üsna sarnane. [viide 10] See on suur erinevus pandeemia algusega, mil raske haiguse tõenäosus vanemates vanusegruppides oli oluliselt suurem, nt üle 75-aastastel oli raske haiguse risk üheksa korda suurem võrreldes noortega. [viide 11] Vaktsineerimine on eakate riski toonud noortega samale tasemele, kuigi noorte riskid on pandeemia algusega võrreldes jällegi mõnevõrra suurenenud.

Nakatumiskõvera iseloomustus

 1. kõver on järsu algusega
Delta levikul kipub nakatumiste laine üldiselt olema järsema tõusukurviga kui varasemad Wuhani või alfavariandiga tekkinud lained. Seega on deltal nähtavasti suurepärane võime üles leida vaktsineerimata ja kaitseta inimesed. [https://outbreak.info/ 29. augustil]
Kontrolli käest lasknud USA osariikides on delta tõusukõver sama järsk kui Indias ja Indoneesias. [https://outbreak.info/ 29. augustil]

2. laine piik on kõrge ja terav, kuid langus ei tule sirgjooneliselt

Laine piik tuleb kiirelt ja kõrgelt ja pöördub sageli ka kiiresti allapoole. Erinevalt varasematest lainetest ei ole langus aga alati sujuv, vaid jõnksutab. [https://ourworldindata.org/coronavirus 30. augustil]

3. nakatumised nulli ei taha enam minna

Õnnega on koos need, kellel kurv languse võtab, sest tagasi delta-eelsele madala nakatumisega tasemele jõuda on raske, palju raskem kui viiruse eelmiste variantidega. [https://ourworldindata.org/coronavirus 29. augustil]

4. Euroopa on tõusuteel

Näib, et suuremas osas on Euroopas praegu nakatumine vähehaaval üles kerimas samamoodi nagu Eestis. [https://ourworldindata.org/coronavirus 29. augustil]

Delta ja haiglaravi

 1. Massachusetts
USA-s Massachusettsi osariigis (elanikkond 6,8 miljonit, vaktsineerimisega hõlmatus 66%) on näha, kuidas ajapikku lõhe vaktsineeritud (sinisega) ja vaktsineerimata (oranžiga) inimeste vahel suuremaks käriseb ja suhteline vaktsiinist saadud kaitse muutub suuremaks. Vasakul graafikul on kujutatud nakatumiste ja paremal haiglaravi kõverad. [viide 12]

2. San Diego

Sarnane kõver nagu oli San Diegos joonistatud nakatumistega, on ka haiglaravi vajadusega. Roheline katkendjoon näitab haiglaravi täielikult vaktsineeritute, oranž pidevjoon mittetäielikult vaktsineeritute hulgas. Erinevus on 32-kordne, hospitaliseerimiste kõvera tipphetkel oli isegi 50-kordne. [viide 3]

3. veel kord San Diego

San Diego maakonna Twitterist on pärit ka selline ilus värviline pilt vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste hospitaliseerimiste kohta. Juuli lõpul oli seal vaktsineerimisega hõlmatus umbes 70% juures, seega panustab vaktsineerimata vähemus haiglaravi koormusesse enamuse. [viide 13]

4. Los Angeles

Ja Los Angelese maakonnast sarnane pilt. Vaktsineerimata inimesed vajavad haiglaravi 29 korda rohkem kui vaktsineeritud inimesed. [viide 4]

5. New York

Ja New Yorkis sarnane pilt. [viide 5]

6. Inglismaa

Samal ajal kui Inglismaal käivad deltaga nakatumised üles-alla, on haiglaravi vajaduse kõver üsna lauge. [viide 9]

7. USA osariikide võrdlus

Juba varasemast tuttav graafik ka haiglaravi vajaduse kohta USA osariikides sõltuvalt vaktsineerimistest. Jällegi, x-teljel (horisontaalne) vaktsineerimised ja y-teljel (vertikaalne) sel korral haiglaravi juhud. Sarnaselt nakatumistele toob vaktsineerimine kaasa väiksema haiglaravi vajaduse. Florida vastuvoolu ujumine on seal elavatele inimestele palju kurja teinud, nakatumised praeguse laine ajal ületavad juba kolmanda laine maksimumi. Lollid juhid on ikka väga suur õnnetus. [viide 7]

8. USA osariikide võrdlus

Seda Financial Timesi analüüsi USA osariikide vaktsineerimisega hõlmatuse, nakatumiste ja haiglaravi kohta jagasin ka oma Facebooki lehel. Iga osariigi juurde on numbriga märgitud täielikult vaktsineeritud täiskasvanute %. Sinisega on kujutatud nakatunute arv 100 000 elaniku kohta; punasega on märgitud haiglaravi vajavate haigete osakaal 500 000 elaniku kohta. Mida suurem on vaktsineerimisega hõlmatus, seda väiksemad on nakatunute ja hospitaliseeritute arvud. Eriti suurte nakatumisnäitajatega torkavad silma lollide juhtidega Florida, aga ka Missouri, Louisiana, Arkansas ja Mississippi – lõunapoolsed Trumpi-meelse piiblivöö ja insuldivöö osariigid. [viide 14]

9. USA osariikide võrdlus

Aga võib ka nii. Veebisait statista.com on teinud CDC andmete põhjal sellise analüüsi, et osariikides, kus on suurem vaktsineerimata inimeste osakaal (sinise joonega, numbriga märgitud vaktsineerimata inimeste arv 1000 elaniku kohta), on üldiselt ka palju rohkem haiglaravi vajavaid covidi juhtusid (punase joonega, numbriga märgitud hospitaliseerimiste arv miljoni elaniku kohta). Näib, et erinevus vaktsineerimisega hõlmatuses 40% vs 60% on väga suur erinevus meditsiinisüsteemi koormuse mõistes. [viide 15]

10. riikide võrdlus

Sarnane efekt tuleb välja ka riikide võrdluses. Haiglaravi vajadus USA-s (vaktsineeritud 61%, sh täielikult 51%), Iisraelis (vaktsineeritud 68%, sh täielikult 62%) ja Islandil (vaktsineeritud 81%, sh täielikult 77%). [https://ourworldindata.org/coronavirus 30. augustil]

11. Eesti

Eesti andmed näitavad, et deltaga (keskmised tulbad) on haiglaravi vajadus suurem kui varasemate variantidega (vasakpoolsed heledamad tulbad), seda nii vaktsineerimata noorte kui vaktsineerimata vanemaealiste hulgas. Vaktsineerimine vähendab deltaga hospitaliseerimist kõigis vanusegruppides (parempoolsed tumedamad tulbad). [prof. Krista Fischer]

12. Eesti

Eestis on ka näha, et võrreldes mullutalvise (sinine-kollane joon) ja tänavukevadise (roheline joon) lainega toob praegune deltalaine (punane joon) kaasa väiksema haiglaravi vajaduse. Kuna eelmine graafik just näitas, et delta tegelikult toob kõigis vanusegruppides kaasa rohkem hospitaliseerimisi kui varem levinud variandid, siis ainus võimalik seletus haiglaravi vajaduse vähenemisele on vahepeal vaktsineeritud inimeste märkimisväärne lisandumine. Meil on vaja seda punast kõverat hoida maksimaalselt laugena, et haiglad covidi patsientidest umbe ei jookseks. Parim viis selle saavutamiseks on vaktsineerimistega jõuliselt edasi liikuda. [prof. Krista Fischer]

13. läbimurdehospitaliseerimised USA-s

KFF analüüs näitab, et haiglaravi vajadus on vaktsineeritud inimestel praktiliselt elimineeritud. [viide 8]

Haiglaravi vajavad ikka vanemaealised, aga noored võtavad järele

 1. San Diego
Erinevalt nakatumistest, mis toimuvad eeskätt nooremates eagruppides, vajavad haiglaravi eeskätt 60+ vanemaealised, aga ega 40-59 keskealised ka oluliselt maha ei jää. Hirmutava tõusu on teinud ka 20-39 noorte inimeste haiglaravi vajadus. [viide 3]

2. Inglismaa

Kõige rohkem haiglaravi vajavad UK-s ikka need, kes on raske covidi riskigrupis: eakad 85+ ja eakad 75+. Nendes vanusegruppides on vaktsineerimisega hõlmatus 93-94% ja suurem osa on vaktsineeritud AZ vaktsiiniga. Tänu eakate heale kaitstusele on Inglismaal ka haiglaravi kõver ilus lauge. [viide 9]

3. Eesti

On näha, et käesoleva aasta lõikes on Eestis haiglaravi vajajate hulgas üha suurenenud nooremate inimeste osakaal. Eriti just need heledate värvidega märgitud 0-29 ja 30-39 vanusegrupid hammustavad praegu hulga suurema osa haiglaravi tulbast võrreldes aasta algusega. [Terviseamet]

4. Eesti

Ja kes on need inimesed, kes haiglatesse satuvad? Ikka ülekaalukalt vaktsineerimata. Eestis on 80+ eagrupis vaktsineerimata veel 35% inimestest ja see vähemus täidab 2/3 voodikohtadest selles eagrupis. Vaktsineeritud noored haiglasse praktiliselt ei satu. [prof. Krista Fischer]

Delta suremus

 1. Itaalia.

Pilti pole, aga kõnekas fakt: vahemikus 01. veebruarist 21. juulini Itaalias covidi tõttu surnutest 99% ei olnud täielikult vaktsineeritud. [viide 16]

2. Oregon

Oregonis on tehtud kena graafik ka läbimurdeinfektsioonide kohta selles võtmes, et kui palju on täielikult vaktsineeritute hulgas nakatunuid (hall pidevjoon), haiglaravi vajanuid (sinine katkendjoon) ja surnuid (oranž katkendjoon). Kõigist läbimurdenakkustest 5,5% on vajanud haiglaravi ja 0,9% on surnud. Surnute keskmine vanus oli 83 aastat (vahemikus 49-101 aastat). [viide 1]

3. Florida

Florida osariigis, kus viirus marutab, on jälgitav üleliigne suremus võrreldes 2015-2019 keskmise suremusega, seda nii üle 65-aastaste (ülemised sinisega kujutatud graafikud) kui nooremate (alumised halliga kujutatud graafikud) hulgas. Kui vanemaealiste liigsuremus pole veel tänavu aasta alguse eelmise laine taset saavutanud, siis noorema vanusegrupi üleliigsete surmade arv tõstab nüüd delta ajal oma nina väga upsakalt ülespoole. [viide 17]

4. San Diego

San Diego maakonnas surnute hulgas on jätkuvalt kõige rohkem vanemaealisi. Augustis on keskealiste inimeste surmajuhtumite arv eakate omadega sisuliselt võrdsustunud. Graafikul on kokku võetud vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste surmajuhud. [viide 3]

5. vaktsineeritud surevad covidisse harva

KFF portaali analüüsiga on näha, et kuigi surmajuhtusid vaktsineeritud inimeste hulgas esineb, on need siiski maru haruldased ja kokkuvõttes sureb covidi tõttu 0 või 0,01% vaktsineeritutest. [viide 8]

6. UK vs USA

The New York Times on teinud huvitava analüüsi sedasi, et pannud kõik kolm näitajat (nakatumised, hospitaliseerimised, surmad) ühe graafiku peale kokku, iga joone maksimum on 100% peale pandud ja vaadatakse, kui suur osa sellest on praeguseks deltaga jälle uuesti kätte saadud. Kui Ühendkuningriigis on nakatumised deltaga küll kuskil üle 50% talvisest maksimumist, jäävad haiglaravi vajadus ja surmad oma talvistest kõveratest siiski suuresti maha.
USA-s on nakatumised samamoodi üle 50% talvisest maksimumist, aga haiglaravi vajadus on kasvanud Ühendkunigriigiga võrreldes selgelt kiiremini, ulatudes üle 75% talvisest maksimumist ja surmad kerivad ka ennast üles päris kiires tempos. [viide 18]
Põhjuseid on ilmselt palju ja kõike ei saa lihtsalt seletada, aga Ühendkuningriigis on vaktsineeritud 70% elanikkonnast (täielikult 63%), USA-s on vaktsineeritud 61% elanikkonnast (täielikult 52%). Ühendkuningriigis on vanemaealised paremini kaitstud kui USA-s. Vaktsiinivastasus pole küll USA-spetsiifiline probleem, kuid vastased on seal häälekad ja vaktsineerimine on muutunud sageli poliitiliseks küsimuseks (vt ka Trumpi-vöö nakatumisnäitajaid). Tegelikult on vaktsineerimise puhul siiski tegemist terviseküsimusega.

Kokkuvõte

Väike mõtteline medal nendele, kes lõpuni jõudsid. Vastused postituse alguses tõstatatud küsimustele:

 1. vaktsineeritud inimesed nakatuvad ja haigestuvad ka delta-ajastul covidisse vähem kui vaktsineerimata inimesed. Erinevus sõltub paljudest teguritest, aga on mitmekordne.
 2. vaktsineeritud inimesed vajavad ka delta-ajastul covidi tõttu haiglaravi vähem kui vaktsineerimata inimesed. Erinevus sõltub paljudest teguritest, aga on mitmekümnekordne.
 3. vaktsineeritud inimesed surevad delta tõttu covidisse palju vähem kui vaktsineerimata inimesed.

Ka vaktsineeritud inimesed võivad covidisse haigestuda, sellega haiglasse sattuda ja isegi surra, kuid erinevused on suured ja kärisevad seda suuremaks, mida rohkem haigusel tuuritada lastakse. Täielikult vaktsineeritud ei tähenda sama, mida täielikult kaitstud. Vaktsineerimine on ainult üks relv meie kaitse-arsenalis, täiendavalt tuleb siiski kasutada distantsi hoidmist, maskide kandmist, kontaktide vähendamist ja köha-nohu haigustega koroonatestil käimist.

Siin postituses olnud piltidelt kumab juba veidi läbi ka see, et vaktsineerimisega hõlmatus 50% vs 70% toob kaasa väga suured erinevused haiglaravis ja suremuses. Eesti praegune hõlmatus on ebapiisav, et deltale julgelt vastu panna. Eriti halb on see, et meil on vanemaealised kehvasti kaitstud. Et saavutada Taani moodi piirangute kaotamine, on meil veel väga palju tööd teha.

Tänu

Suur aitäh prof. Krista Fischerile loa eest kasutada Eesti andmete põhjal tehtud graafikuid! Samuti tänan Terviseametit graafiku kasutamise loa eest. Eesti andmed muudavad kõik argumendid tummisemaks ja postituse relevantsemaks.

Viited

 1. https://www.oregon.gov/oha/covid19/Documents/DataReports/Breakthrough-Case-Report.pdf 29. augusti seisuga
 2. https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Vaccinations%20Demographics.pdf 31. augusti seisuga
 3. https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Watch.pdf 29. augusti seisuga
 4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e5.htm?s_cid=mm7034e5_w
 5. https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-post-vaccination-data-082321.pdf
 6. https://www.wsj.com/articles/highly-vaccinated-states-keep-worst-covid-19-outcomes-in-check-as-delta-spreads-wsj-analysis-shows-11628328602
 7. https://www.washingtonpost.com/health/interactive/2021/vaccinated-counties-delta-hotspots/
 8. https://www.kff.org/policy-watch/covid-19-vaccine-breakthrough-cases-data-from-the-states/
 9. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1013593/Weekly_Flu_and_COVID-19_report_w34.pdf
 10. https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/sars-cov-2-dashboard
 11. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html
 12. https://twitter.com/robscotingram/status/1428691182750679057
 13. https://twitter.com/sandiegocounty/status/1425909612239196162
 14. https://www.ft.com/content/21ed4e9c-2b20-4a9d-bf38-6b76212beef8
 15. https://www.statista.com/chart/25489/coronavirus-hospitalizations-and-vaccination-rates-in-us-states/
 16. https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_21_july_2021.pdf
 17. https://www.nytimes.com/2021/08/28/us/florida-coronavirus-covid-19-vaccines-variant.html
 18. https://www.nytimes.com/interactive/2021/08/24/world/vaccines-seniors.html

Rubriigid:COVID-19, Vaktsineerimine

Sildid:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s